บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด (Visavapat Co., Ltd.)
เลขที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel. : 0-2119-5599   Fax : 0-2119-5501  Website : www.visavapat.com  Email : info@visavapat.com